Graafika

You are not connected. Please login or register

GIMP-i põhilised tööriistad

Go down  Teade [Lehekülg 1, lehekülgi kokku 1]

1GIMP-i põhilised tööriistad Empty GIMP-i põhilised tööriistad on Nelj Sept 22, 2011 9:35 am

bHulleT.w

bHulleT.w
Administraator
Administraator
GIMP-i põhilised tööriistad 1 - Elliptical Select (elliptiline selektsioon) selekteerib ringi- ja ellipsikujulisi alasid,
vajadusel ilusate, tasandatud äärtega.

GIMP-i põhilised tööriistad 2 - Rectangular Select (täisnurkne selektsioon) on tööriist, millega saab märkida
täisnurkseid alasid. See on selektsioonitööriistadest kõige lihtsam ja tavalisem.

GIMP-i põhilised tööriistad 3 - Free (Lasso) Select (selektsioon vaba käega) tekitab vaba käega joonistatud
selektsioone. Kõige tihemini kasutatakse Lasso Selecti selleks, et vajalik
„ebastandardse” kujuga pildiala kiiresti, „mustalt” välja valida, et piirjooned
hiljem tasandada ja täpsemaks muuta. Väga suurte ja täpsete selektsioonide jaoks
Lasso Select ei sobi, välja arvatud siis, kui sul on tõeliselt kindel käsi.

GIMP-i põhilised tööriistad 31 - Magic Wand ehk Fuzzy Select (piirnevate alade selektsioon) laseb värvi järgi
valida piirnevaid alasid pildil või aktiivsel pildikihil (layer). Magic Wand on hea
kahel juhul: kõigepealt siis, kui on vaja välja valida mingi teravate äärtega pildiala
või objekt, mis selgelt taustast eristub. Teiseks on sellega võimalik lihtsalt
abstraktseid ja sürrealistlikke selektsioone teha. Sel juhul valib Magic Wand välja
sarnased, omavahel ühenduses olevad pikslid.

GIMP-i põhilised tööriistad 4 - By Colour Select (värvi järgi selekteerimine) selekteerib värvi poolest sarnaseid
alasid pildil või aktiivsel pildikihil. By Colour Select töötab põhimõtteliselt
samamoodi nagu Magic Wand, ent ta valib välja värvi poolest sarnased alad kogu
pildi või aktiivse pildikihi ulatuses, sõltumata nende asukohast.

GIMP-i põhilised tööriistad 5 - Intelligent Scissors (kujundite selektsioon) selekteerib kujundeid selgelt eristatava
värvikontrasti alusel. Nagu nimigi ütleb, on tegu „intelligentsete kääridega”. See
huvitav tööriist, mis töötab natuke Lasso Selecti põhimõttel ja natuke Bézier
Selecti põhimõttel. Sul tuleb ainult vajalik, taustast küllaltki selgelt eristuv objekt
kontrollpunktidega ära märkida ning ülejäänud töö teeb programm ise. Kui sul
veab, siis tuleb selektsioon täpselt selline, nagu vaja.

GIMP-i põhilised tööriistad 6 - Bézier Select ehk Path tool (Bézier selektsioon) teeb väga täpseid selektsioone
Bézier kurvide põhimõttel. Tegu on komplitseeritud tööriistaga, mis nõuab kõvasti
harjutamist, ent vilumuse tekkimisel on temast palju kasu. Bézier Select töötab
sarnaselt Lasso Selectiga, kuid ta toetab vektorkurve ning temaga on võimalik
teha suuri, keerukaid selektsioone

GIMP-i põhilised tööriistad 7 - Pick Colour (värvi valimine) valib pildilt või aktiivselt pildikihilt välja vajaliku
värvitooni. Kui tekib vajadus kasutada mõnda pildil juba olemasolevat värvitooni,
siis pole otsitava tooni leidmiseks vaja tervet värvipaletti läbi kammida. Tuleb
lihtsalt vajutada Pick Colour ikoonile ja klõpsata hiirega vajalikule toonile pildil
ning värv muutub aktiivseks

GIMP-i põhilised tööriistad 8 - Magnify (suum/suurendus) laseb pildiala suurendada ja vähendada ehk pilti sisse
või välja suumida.

GIMP-i põhilised tööriistad 9 - Measure (mõõtmine) mõõdab pikslite omavahelist kaugust ja seda,
mitmekraadine on pikslitevaheline nurk.

GIMP-i põhilised tööriistad 10 - Move Tool (liigutamine) liigutab aktiivset pilti, pildikihti või selektsiooni. Kui sa
oled mingi osa pildist välja valinud, siis tahad sa seda võib-olla teise kohta
paigutada. Move tool ongi selleks mõeldud.

GIMP-i põhilised tööriistad 11 - Crop & Resize (lõikamine) kadreerib aktiivse pildi või pildikihi. Crop käitub
nagu Rectangular Select, selle vahega, et ta mitte ainult ei selekteeri pildilt
nelinurkset tükki, vaid lõikab selle tüki ülejäänud pildist välja. Enamasti
kasutatakse seda tööriista fotode kadreerimiseks, raamide eemaldamiseks või siis,
kui pildist on vaja eraldada teatud kindla suurusega ala. Kui on ette teada, et tahad
fotot lõigata, siis on mõistlik teha seda esimeste asjade hulgas, et vältida mõttetut
ajakulu, sest mida suurem on pilt, seda kauem võtab iga liigutus aega.

GIMP-i põhilised tööriistad 12 - Rotate (pööramine) pöörab aktiivset pilti, pildikihti või selektsiooni vajalikus
suunas valitud arvu kraade. Tavaliselt on vaja pilti pöörata 90° või 180°.
Korrektiivne pööramine toimib väga hästi skännimisvigade parandamisel, kui pilt
on natuke viltu jäänud.

GIMP-i põhilised tööriistad 13 - Scale (mõõtkava muutmine) võimaldab vähendada ja suurendada aktiivse pildi,
pildikihi või selektsiooni mõõtkava. Enamasti kasutatakse seda tööriista pildi
mõõtkava vähendamiseks. Liigne pildi suurendamine ei ole otstarbekas, sest pildi
kvaliteet kannatab tugevasti. Samas on vahel just vaja pilti või selektsiooni
suurendada. Siis tuleks pigem valida kõige kvaliteetsem, aga samas ka kõige
aeganõudvam viis. Pildi mõõtkava saab vähendada või suurendada ka
ebaproportsionaalselt.

GIMP-i põhilised tööriistad 14 - Shear (kallutamine/nihutamine) kallutab pildi üht otsa ühes ja teist otsa teises
suunas (tegu ei ole pildi pööramisega, pilt ei jää samaks, vaid deformeerub).

GIMP-i põhilised tööriistad 15 - Perspective (perspektiivi muutmine) muudab aktiivse pildi, pildikihi või
selektsiooni perspektiivi..

GIMP-i põhilised tööriistad 16 - Flip (peegeldamine) pöörab pildi horisontaalses või vertikaalses suunas
peegelpilti.

GIMP-i põhilised tööriistad 17 - Text (tekst) lisab pildile tekstikihte.

GIMP-i põhilised tööriistad 18 - Bucket Fill (värviga täitmine) täidab selektsiooni aktiivse (foreground) värvi või
mustriga.

GIMP-i põhilised tööriistad 19 - Blend (täitmine gradiendiga) täidab väljavalitud pildiala aktiivse gradiendiga
(sujuv astmeline värviüleminek).

GIMP-i põhilised tööriistad 20 - Pencil (pliiats) võimaldab vaba käega konkreetseid jooni teha. Pliiats ja pintsel on
sarnased tööriistad, ent sama pintslitüüpi kasutades jäävad pintslitõmmete ääred
hägused ja pliiatsiga joonistades mitte. Isegi kõige udusemat pintslitüüpi
kasutades jäävad pliiatsijoonele konkreetsed ääred. Pencil on vajalik tööriist
näiteks ikoonide joonistamisel, kui tuleb hoolega vältida uduseid ebakonkreetsusi
ja jälgida, et iga piksel oleks täpselt selline, nagu vaja.

GIMP-i põhilised tööriistad 21 - Paintbrush (pintsel) võimaldab uduste äärtega pintslitõmbeid tekitada. See on
kõige tavalisem joonistamisel kasutatav tööriist. Ta ei ole nii konkreetne kui
Pencil ning sobib hästi käsitsi pildi joonistamiseks-värvimiseks.

GIMP-i põhilised tööriistad 22 - Eraser (kustutuskumm) eemaldab värvialasid aktiivsel pildil, selektsioonil või
pildikihil. Kui pilt, selektsioon või pildikiht ei toeta läbipaistvust (tal puudub nt
alfa kanal), siis täitub kustutatud ala taustavärviga. Kui pilt, selektsioon või
pildikiht toetab läbipaistvust, siis jääb kustutatud ala sõltuvalt kas läbipaistev või
poolläbipaistev. Eraser sobib pildiala täielikuks või osaliseks eemaldamiseks. Kui
sul on vaja ühest pikslite grupist täielikult lahti saada, on mõistlik valida
kustutuskummile teravad ääred, sest vaikimisi on ääred udused. Kustutatud
objekti RGB-info säilib ning seega töötab GIMP-is ka Anti-Erase, mis taastab
kustutatud alad isegi siis, kui need on muudetud täielikult läbipaistvaks.

GIMP-i põhilised tööriistad 23 - Airbrush (pihusti) emuleerib pihusti põhimõtet, võimaldades katta pilti õhukese
värvikihiga. Tegu on väga tänuväärse tööriistaga näiteks sketshide värvimise
juures, kui pilti on vaja varjutada.

GIMP-i põhilised tööriistad 24 - Ink (sulepea) töötab sulepea põhimõttel, võimaldades tekitada „tindiseid”,
laialivalguvaid jooni. Tööriistal on kontrollitav sulg, mille abil saab määrata joone
paksust, läbipaistvust, laialivalguvust, jne.

GIMP-i põhilised tööriistad 25 - Clone (kloonimine) joonistab aktiivse pintsli abil mustrite (pattern) ja
pildiregioonide täpseid koopiaid. Seda tööriista kasutatakse peamiselt pisivigade
parandamisel fototöötluses, asendades ülejoonistamist vajavad pikslid lähedaste
väljavalitud pikslitega.

GIMP-i põhilised tööriistad 26 - Convolve (ebateravustamine/teravustamine) kasutab aktiivselt pintslit pildi
lokaalseks teravustamiseks või ebateravaks muutmiseks. See tööriist on efektiivne
väikestel pindadel. Suurte pindade jaoks on olemas vastavad filtrid.

GIMP-i põhilised tööriistad 27 - Smudge (hajutamine) on lähedane värvi näpuga hajutamisele või
laialinühkimisele nt. pliiatsi- või söejoonistuste juures.

GIMP-i põhilised tööriistad 28 - DodgeBurn (värvi heledamaks/tumedamaks muutmine) muudab värve
heledamaks või tumedamaks, sõltuvalt sellest, millised pikslid talle ette jäävad.

GIMP-i põhilised tööriistad 29 - Foreground & Background colors (esiplaani- ja taustavärv) näitab, milline on
parasjagu aktiivne esiplaani-ja taustavärv. Topeltklikk avab Colors dialoogi, kus
saab valida uue värvi. Noolekestele klikkides vahetavad esiplaani- ja taustavärv
kohad. Klikk väikesele mustvalgele ikoonile taastab esialgsed värvid (must -
esiplaan, valge - taust).

GIMP-i põhilised tööriistad 30 - Active Brush, Pattern & Gradient (aktiivne pintsel, muster ja gradient) näitab,
milline on aktiivne pintsel, muster ja gradient. Topeltklikk avab vastava dialoogi,
kust saab valida uue pintsli, mustri või gradiendi.

http://graafika.forum.co.ee

Tagasi üles  Teade [Lehekülg 1, lehekülgi kokku 1]

Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele